098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

กระดาษกันสนิม (VCI Kraft Paper) 

จำหน่ายกระดาษกันสนิม (VCI Kraft Paper) แบบม้วน ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย กระดาษคราฟท์กัน

สนิม (VCI Kraft Paper) สามารถป้องกันการเกิดสนิมกับโลหะเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก

ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม เป็นต้น

กระดาษคราฟท์กันสนิม (VCI Kraft Paper) มีทั้งหมด 3 แบบ แตกต่างตามการใช้งาน ได้แก่

แบบที่ 1

– กระดาษคราฟท์กันสนิม ไม่เคลือบ PE ( Non-Laminated VCI Kraft Paper) แบบนี้จะมีการเคลือบสารกัน

สนิมไว้ทั้งสองด้าน สามารถใช้งานได้สะดวก โดยใช้ด้านไหนห่อหุ้มชิ้นงานก็ได้ และมีราคาถูกกว่าแบบอื่น แต่

ไม่สามารถกันน้ำ หรือกันชื้นได้ ดังนั้น ควรบรรจุหรือใส่ในถุงพลาสติก หรือกล่องพลาสติกอีกชั้นเพื่อป้องการ

ความชื้นจากการสัมผัสน้ำและอากาศโดยรอบ ทำให้ซึมเข้าชิ้นงานสร้างความเสียหายได้

แบบที่ 2

– กระดาษคราฟท์กันสนิม แบบเคลือบพลาสติก PE  ( PE-Laminated VCI Kraft Paper) คือเคลือบ

พลาสติกพีอีไว้ด้านหนึ่ง ซึ่งเมื่อสัมผัสผิวกระดาษจะมันลื่นๆ ทั้งนี้เพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันน้ำหรือความชื้น

จากด้านนอก ส่วนอีกด้านจะเคลือบสารป้องกันสนิมไว้ดังนั้น จึงควรใช้ด้านนี้ห่อชิ้นงาน

แบบที่ 3

– กระดาษคราฟท์กันสนิมเคลือบพลาสติกพีอีและพีพีสานหนึ่งด้าน ( PP Woven //PE-Laminated VCI

Kraft Paper) ประกอบด้วยวัสดุ 3ชั้นคือ กระดาษคราฟท์ความหนา 80แกรม//พลาสติกพีอี(แบบเดียวกับแบบ

ที่2) และเสริมด้วยพลาสติกชนิดพีพีสาน(PP Woven) โดยสารป้องกันสนิมจะอยู่ฝั่งที่เป็นผิวกระดาษเหมือน

กัน  กระดาษคราฟท์กันสนิม (VCI Kraft Paper) แบบนี้จึงมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย เหมาะกับ

งานที่มีความแหลมคม และสามารถกันน้ำและความชื้นได้ แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่เหมาะกับงานที่ต้องการวัสดุห่อ

หุ้มแบบอ่อนนุ่ม อีกทั้งมีราคาสูงกว่าสองแบบข้างต้นด้วย

กระดาษกันสนิม VCI Kraft paper

กระดาษกันสนิม VCI Kraft paper

กระดาษกันสนิม เคลือบ PE 1ด้าน

กระดาษกันสนิม เคลือบ PE 1ด้าน

ชนิดของกระดาษกันสนิม

ชนิดของกระดาษกันสนิม 1. กระดาษคราฟท์ธรรมดา 2. กระดาษคราฟท์เคลือบ PE Film 1 ด้าน 3. กระดาษคราฟท์เคลือบ PE Film และ Woven 1 ด้าน

บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันความชื้น และการกัดกร่อนหรือการ

เกิดสนิม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน จากโรงงานผู้ผลิตที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ สามารถให้ข้อมูล วิธีใช้

และคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าได้ รวมถึงรับประกันคุณภาพสินค้า พร้อมบริการส่งทั่วประเทศ

  • ผลิตภัณฑ์ป้องกันการเกิดสนิม เช่น พลาสติกกันสนิม (VCI Film/Bags) , กระดาษกันสนิม (VCI Paper) 

จำหน่ายกระดาษคราฟท์กันสนิม (VCI Kraft Paper) แบบม้วน  ในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเช่น

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง

โดยทางเรามีสินค้าในสต๊อคพร้อมส่งายในวันถัดไปสำหรับลูกค้าในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี และถ้าต้องการสินค้าขนาดเฉพาะเจาะจงที่ไม่ตรงกับสินค้าในสต๊อค. ทางเราก็ยังรับสั่งผลิตตาม

ขนาดและความหนาที่ต้องการ

บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำหน่ายกระดาษกันสนิม VCI Paper จังหวัดชลบุรีและเขตภาคตะวันออก

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร. 098-5536919, 080-0819006

E-Mail: sales.npluscorp@gmail.com

หรือกดปุ่ม เพิ่มเพื่อน แล้วทักมาได้เลยจ้า