098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

การใช้ซองดูดความชื้น

ซองดูดความชื้น

ซองดูดความชื้น เป็นสิ่งที่มักจะติดมากับบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าที่มีความเสี่ยงกับการถูกความชื้นทำลายสินค้า จะมีทั้งซองที่เป็น ซองกันชื้น ซองซิลิก้าเจล หรือซองดินดูดความชื้น การเรียกจะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับตัวเม็ดดูดความชื้นภายในซอง

การใช้

ถ้าเราใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสินค้า และคำนึงถึงระยะเวลาการจัดเก็บ รวมทั้ง ระยะเวลาการส่งสินค้าไปต่างประเทศ เราจะสามารถป้องกันปัญหาความชื้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์สินค้าได้อีกด้วย

สามารถใช้ได้กับสินค้าทุกชนิด ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความชื้น เช่น สินค้า ประเภทโลหะ ทองแดง

อลูมิเนียม , ไม้แปรรูป , ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ , ชิ้นส่วนยานยนต์ , ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เมล็ดธัญพืชต่างๆ ,เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า , เวชภัณฑ์ , อาหาร เป็นต้น

วิธีการใช้ มีหลายวิธี

– นำซองใส่ในลังสินค้า โดยควรวางด้านข้างหรือด้านบนสินค้าก่อนปิดบรรตุภัณฑ์สินค้า จะช่วยให้ซองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ปิดกล่องหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าให้สนิทไม่ให้อากาศภายนอกเข้า

– ควรวางในที่แห้งและร่ม

– แนะนำใส่ซองที่มีขนาด 1g. – 500g. ตามขนาดของกล่องหรือลังที่บรรจุสินค้า

**หากต้องการให้ตัวซองทำการดูดความชื้นได้ทั่วถึงภายในกล่องหรือลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่ สามารถวางซองตามมุมซ้ายขวาหรือตรงกลางในกล่องได้**

คำแนะนำเพิ่มเติม

ซองดูดความชื้น ที่เหลืออยู่ในห่อพลาสติก หากนำมาใช้ไม่หมด สามารถเก็บไว้ใช้ได้ แต่ต้องปิดห่อพลาสติกให้สนิทไม่ให้อากาศเข้า แล้วเก็บไว้ในที่แห้งและร่ม สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีก 6-7 เดือน ส่วนห่อที่ยังไม่ได้เปิดใช้ เก็บไว้ได้นาน 1ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Add Line ด้านล่าง หรือ

โทรสอบถาม :  098-553-6919 , 080-0819006