098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

ซองกันชื้นใส่อาหาร

ซองกันชื้นใส่อาหาร  สารกันชื้นซิลิก้าเจล ซองขนาดเล็ก 1-5 กรัม เป็นซองพลาสติก

ที่เหมาะสำหรับใช้กับอาหาร ช่วยดูดความชื้นเพื่อรักษาความสด

“ทางเรามีเอกสารผ่านการทดสอบการสัมผัสอาหาร”

ซองกันชื้นที่เป็นซองแบบ Food Grade ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเก็บวัตถุดิบหรือ

อาหารที่มีโอกาสเจอความชื้น แล้วอาหารเปลี่ยนแปลง โดยปกติแล้วจะถูกผลิตจากวัสดุ

ที่ปลอดภัยต่อการใช้งานกับอาหาร เช่น พลาสติกที่มีการอนุมัติในการใช้กับอาหารได้

การใช้ซองกันชื้น Food Grade ช่วยให้วัตถุดิบหรืออาหารที่เก็บอยู่ในภาชนะป้องกัน

การเสียหายจากความชื้น และป้องกันการเจือปนของสารพิษจากวัสดุที่ใช้ในการบรรจุ

โดยไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

ซองกันชื้นใส่อาหารได้ไหม?

สามารถใส่กับอาหารได้ เพราะตัวซองถูกทำมาให้เป็นแบบ Food Grade ที่มีใบรับรอง

การสัมผัสกับตัวอาหาร ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซองพลาสติกกับอาหารได้อย่างปลอดภัย

 

ประโยชน์ของการใช้สารกันชื้นในอาหาร

– คงความสดใหม่ ความชื้นอาจทำให้ตัวอาหารเน่าเสียได้ การใช้สารกันชื้นช่วยลดความชื้น

ภายในอาหาร ทำให้อาหารคงความสดใหม่และอยู่ได้นานขึ้น

– ลดการเกิดเชื้อราและเชื้อโรค ช่วยลดโอกาสให้เชื้อราและเชื้อโรคเจริญเติบโตในอาหารได้

– ประหยัดค่าใช้จ่าย 

สนใจสอบถามการใช้งาน สารกันชื้นที่ใช้กับอาหาร สามารถสอบถามเพิ่มเติม

โทร.098-5536919, 080-0819006

อีเมล: sales.npluscorp@gmail.com

หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อน แล้วทักเข้ามาสอบถามทางไลน์