098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

ยืดอายุขนม ทำไมต้องใช้ “ซองดูดออกซิเจน” (Oxygen Absorber) ??

ซองดูดออกซิเจน

ซองดูดออกซิเจน สำหรับยืดอายุอาหาร

ซองดูดออกซิเจน เป็นทางเลือกที่ดีในการรักษาความสดใหม่ของอาหาร เมื่อนำมาใช้

จะช่วยลดปริมาณออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑ์อาหาร ช่วยลดการเจริญเติบโตของ

แบคทีเรียและจุลินทรีย์ ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ

ต้องเก็บรักษาอาหาร อาหารหรือขนมที่เราทำเสร็จใหม่ๆ เมื่อบรรจุลงถุงหรือกล่อง

ย่อมเจอกับอากาศหรือออกซิเจนที่อยู่ในภาชนะ เมื่อใส่ซองดูดออกซิเจนลงในบรรจุภัณฑ์

อาหาร ควรทำให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ถูกปิดอย่างแน่น ไม่ให้มีรอยรั่วหรือฉีกขา เพื่อป้องกัน

อากาศเข้ามา และถ้าสามารถเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม จะทำให้การเก็บรักษาอาหารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อดีของซองดูดออกซิเจน

– ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ช่วยดูดออกซิเจนภายในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งออกซิเจนทำให้

อาหารเสียได้ไว

– ช่วยให้อาหารยังคงคุณภาพ ออกซิเจนทำให้อาหารเปลี่ยนสี กลิ่น และรสชาติ

– ง่ายต่อการใช้งาน ตัวซองดูดออกซิเจนวางใส่ในบรรจุภัณฑ์ อาหารและปิดให้สนิท

เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปในบรรจุภัณฑ์

– ลดการเกิดอาหารเน่าเสีย ออกซิเจนทำให้เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและ

จุลินทรีย์

 

ประเภทอาหารที่ควรใช้ ซองดูดออกซิเจน

1.อาหารแปรรูป เช่น ผลไม้แห้ง อาหารกระป๋อง

2.อาหารประเภทที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ 

3.อาหารที่มีน้ำตาล เช่น ขนมหวาน คุกกี้ เค้ก

4.อาหารที่มีไขมัน

ซองดูดออกซิเจน ซื้อที่ไหน

สั่งซื้อกับทางเอ็นพลัสได้เลย และยังสามารถสอบถามการใช้งาน หรือขนาดซอง

วิธีใช้งานตัวซองจากเอ็นพลัสได้ตามช่องทางติดต่อ

 

สนใจหรือต้องการสอบถามการใช้ “ซองดูดออกซิเจน” (Oxygen Absorber) ใน

การยืดอายุขนม ตลอดจนขอคำแนะนำการใช้งานได้ ที่เบอร์ 098-5536919 หรือ

line: @npluscorp และ E-mail: sales.npluscorp@gmail.com

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

23/27 หมู่ 1 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทร.098-553-6919 , 080-0819006