098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

ซิลิก้าเจล Silica gel คืออะไร ใช้ทำอะไร??

ซิลิก้าเจล คือสารสังเคราะห์ที่สกัดจากทรายขาวผสมกรดกำมะถันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ซิลิกอนไดออกไซด์ (Silicon Dioxide) มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ  ซิลิก้าเจลจะมีโครงสร้างลักษณะเป็นโพรง มีรูพรุนจำนวนมาก จึงทำให้มีพื้นผิว ที่ใช้ในการดูดความชื้นเป็นจำนวนมากประมาณ หรือประมาณ 35-40 % ของน้ำหนักตัวเอง 

ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  มี 3 ชนิด ได้แก่

ซิลิก้าเจลชนิดเม็ดสีขาว สามารถดูดความชื้นได้ 30-40% ของน้ำหนักตัวเอง

ซิลิก้าเจลชนิดเม็ดสีน้ำเงิน  ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นเหมือนกับเม็ดใส เพียงแต่มีการเพิ่มสารพิเศษ เพื่อใช้ในการตรวจวัดปริมาณความชื้นที่กักเก็บไว้ จะปรับเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นเป็นสีฟ้าอ่อน สีม่วง และสีชมพูในที่สุด ทำให้ผู้ใช้รู้ว่ามีการเก็บความชื้นไว้ในปริมาณเท่าไร  และสีชมพูเป็นสีสุดท้ายที่ทำให้รู้ว่าตัวเม็ดดูดความชื้นเต็มที่แล้ว

ซิลิก้าเจลชนิดเม็ดสีส้ม มีคุณสมบัติเหมือนกับชนิดสีน้ำเงินทุกอย่าง และไม่มีสารโคบอลท์ คลอไรด์ ที่เป็นอันตราย แต่การทำงาน จะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเขียวอ่อน  แต่ซิลิก้าเจลชนิดนี้ยังไม่ได้รับความนิยมมากในเมืองไทยเนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง 

ซิลิก้าเจลเม็ดสีขาว

ซิลิก้าเจลเม็ดสีขาว

ซิลิก้าเจลเม็ดสีน้ำเงิน

ซิลิก้าเจลเม็ดสีน้ำเงิน

ซิลิก้าเจลเม็ดสีส้ม

ซิลิก้าเจลเม็ดสีส้ม

ซิลิก้าเจล อันตรายไหม

ไม่มีอันตรายทางเคมี แต่ไม่ควรรับประทาน และถ้าเป็นเม็ดสีน้ำเงินไม่ควรนำมาใช้กับ

อาหาร หรือถ้ามีการใช้ที่ภาชนะใด ควรแยกหรือเปลี่ยน เพราะตัวซิลิก้าเจลเม็ดสีน้ำเงิน จะมี

สารที่มีความอันตรายเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

ซิลิก้าเจล เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้กับหลายๆอุตสาหกรรม มีอายุการเก็บไว้

ใช้งานที่นาน การใช้งานที่ถูกต้องและได้ประสิทธิภาพ ควรศึกษาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อ

เข้าใจถึงวิธีการเลือกใช้ หรือสอบถามผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านกันชื้นโดยตรง สามารถสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการคำแนะนำการใช้ซองกันชื้นในบรรจุภัณฑ์สินค้าได้ โดย

โทร. 098-5536919, 080-0819006 หรือกดปุ่มเพิ่มเพื่อนแล้วทักเข้ามาสอบถามได้เลย