098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

น้ำมันหล่อลื่นงานอุตสาหกรรม

น้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่นงานอุตสาหกรรม

น้ำมันไฮดรอลิค มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ การทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อการสึกหรอ

ทนต่ออุณหภูมิสูง โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ในงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร เครื่องมือ

และอื่นๆ

การดูแลรักษา การเปลี่ยนน้ำมัน ตรวจสอบระดับน้ำมัน และการเช็คความสมบูรณ์ของ

ระบบ ควรทำอย่างสม่ำเสมอ ์เพื่อให้การทำงานของระบบ สามารถทำงานได้อย่างเสถียร

และมีประสิทธิภาพ

น้ำมันตัดกลึง ใช้ในกระบวนการตัด เจียระหว่างวัสดุ เหล็ก อลูมิเนียม ตัวน้ำมันช่วยลด

ความร้อนในกระบวนการตัด ลดการเสียดสีของตัวชิ้นงาน ช่วยลดสารตกค้างที่ติดบน

เครื่องมือ

การเลือกใช้น้ำมันตัดกลึงให้เหมาะสม ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน วัสดุและเครื่อง

มือที่ใช้ตัด ควรใช้น้ำมันตัดกลึงที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ

ภาพและปลอดภัย

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมเครื่องอัดอากาศในการสร้างแรงดัน

อากาศที่สูงเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตต่างๆ ตัวน้ำมันจะมี

ความเข้มข้นที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเลื่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องอัดอากาศ

การเลือกใช้น้ำมันคอมเพรสเซอร์ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของเครื่องอัดอากาศ รวม

ถึงเงื่อนไขในการทำงาน ควรเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและปลอดภัย

จาระบี ใช้สำหรับหล่อลื่นเครื่องจักร เครื่องมือในงานอุตสาหกรรม ช่วยลดแรงเสียดทานตัว

เครื่องจักร ป้องกันการสึกหรอหรือการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องจักร

และเครื่องมือ

น้ำมันหล่อลื่น

บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

อาทิ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเกียร์ น้ำมันตัดกลึงโลหะ น้ำมันคอมเพรสเซอร์ จาระบี ฯลฯ

รวมไปถึงน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกชนิด

สอบถาม และยินดีให้คำแนะนำ โทร 098-5536919 , 080-0819006

E-mail: sales.npluscorp@gmail.com

หรือ กดปุ่ม เพิ่มเพื่อน แล้วทักมาได้เลยจ้า