098-5536919 , 086-3176335 sales.npluscorp@gmail.com

อากาศบ้านเรา มีทั้งร้อน ทั้งฝน เจอทั้งแสงแดด สายลม และสายฝน ปกติการใช้ชีวิต หากเราเจอสภาพอาการร้อน ก็หาเสื้อผ้าบางสบาย เผื่อระบายความร้อน หรือหากเจอฝน ก็หาอุปกรณ์กันฝน ทั้งร่ม ทั้งเสื้อกันฝน เพื่อกันตัวเราจากความเปียกชื้น ซึ่งอาจทำให้เราไม่สบายได้ แล้วสินค้าของคุณล่ะ??? มีอุปกรณ์รับมือกับภาวะอาการที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้หรือไม่???

   

ทุกวันนี้ การใช้สารกันชื้นในบ้านเรา ซึ่งได้แก่ Silica gel และ Activated Clay หรือดิดดูดความชื้น เพื่อป้องกันความชื้นในสินค้า นับว่ายังมีไม่มาก เนื่องจากบางท่านอาจไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันสินค้าจากความชื้นมากพอ เพราะคิดว่ามีภาชนะหรือถุงพลาสติกหรือกล่องกระดาษเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายกับตัวสินค้าอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริง ภาชนะหีบห่อเหล่านี้ ไม่สามารถป้องกันได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขึ้นอยู่กับปัจัยภายนอกหลายอย่าง อาทิ สภาพอากาศ อุณหภูมิภายนอก การจัดเก็บ ระยะเวลาการจัดส่งหรือจัดเก็บสินค้า ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวสินค้าได้ อาจเกิดความชื้นบริเวณบรรจุภัณฑ์ด้านนอกที่อาจส่งผลกับตัวสินค้าที่อยู่ด้านในได้ ดังนั้น การป้องกันปัญหาความชื้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดส่งหรือจัดเก็บสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตามมา หรือส่งผลต่อลูกค้าปลายทางที่ได้รับสินค้า

สารกันชื้นที่ใช้ในปัจจุบัน มีมากมายหลายชนิด อาทิ silica gel-ซิลิก้าเจล Activated Clay-ดินดูดความชื้น Calcium Chloride-แคลเซียมคลอไรด์ แต่ละชนิดมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นแตกต่างกันไป บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษา ปัญหาความชื้น ตลอดจนการใช้สารกันชื้นชนิดต่างๆได้

silica gel (white) bead

silica gel (white) bead

Activated Clay (เม็ดดินดูดความชื้น)

Activated Clay (เม็ดดินดูดความชื้น)

จำหน่าย Silica gel หรือสารกันชื้น/สารดูดความชื้น ตั้งแต่ขนาดซองเล็ก 1กรัม -ซอง 1000กรัมสำหรับแขวนในตู้คอนเทนเนอร์

ติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้นได้ที่ฝ่ายขาย โทร. 098-5536919

Line: @npluscorp 

E-mail: sales.npluscorp@gmail.com

Add QR Code of N Plus Corporation.