098-5536919 , 086-3176335 sales.npluscorp@gmail.com

ใครว่าการส่งออกสินค้าไปกับตู้คอนเทนเนอร์ไม่สำคัญ!!?? 

นี่อาจเป็นความคิดที่ประมาท เพราะในระหว่างการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ ที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเล ใช้เวลาเดินทางเป็นสัปดาห์ ยิ่งต้องให้ความสำคัญ เพราะระหว่างการเดินทางอาจเจอสภาพอากาศที่หลากหลาย แปรปรวน ส่งผลให้เกิดทั้งความร้อน ความเย็น และความชื้นเกิดขึ้นภายในตู้คอนเทนเนอร์ แม้เราจะแพคสินค้าลงภาชนะที่ปิดสนิดมิดชิดแล้ว แต่หากเกิดความชื้นขึ้นภายในตู้คอนเทนเนอร์ ก็จะส่งผลให้ลังสินค้าเสียหาย และอาจทำให้ลุกลามทำให้ตัวสินค้าเสียหายได้เช่นกัน

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%ad

การใช้สารดูดความชื้น หรือสารกันชื้น ในตู้คอนเทนเนอร์ จึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยป้องกันความชื้น หรือควบคุมความชื้นไม่ให้ทำลายสินค้า สารดูดความชื้นหรือสารกันชื้นที่ใช้ได้นั้น ได้แก่ สารกันชื้นชนิดซิลิก้าเจล (Silica gel) ดินดูดความชื้น (Clay) และ สารดูดความชื้นชนิด แคลเซียม คลอไรด์ (Calcium Chloride) โดยแนะนำใช้สารดูดความชื้นหรือสารกันชื้น ขนาด 1,000กรัม/ชิ้น แขวนในตู้คอนเทนเนอร์ หรือวางบนลังสินค้า ประมาณ 8-12 ชิ้น สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ขนาดสั้น หรือ 20” โดยอาจเลือกใช้ชนิดของสารดูดความชื้นตามความเหมาะสม

จำหน่าย Silica gel หรือสารกันชื้น/สารดูดความชื้น ตั้งแต่ขนาดซองเล็ก 1กรัม -ซอง 1000กรัมสำหรับแขวนในตู้คอนเทนเนอร์

Activated Clay (ดินดูดความชื้น) สำหรับแขวนป้องกันความชื้นในตู้คอนเทนเนอร์

Activated Clay (ดินดูดความชื้น) สำหรับแขวนป้องกันความชื้นในตู้คอนเทนเนอร์

silica gel 1000g สำหรับแขวนป้องกันความชื้นในตู้คอนเทนเนอร์

silica gel 1000g สำหรับแขวนป้องกันความชื้นในตู้คอนเทนเนอร์

สารดูดความชื้น แคลเซียมคลอไรด์

สารดูดความชื้น แคลเซียมคลอไรด์ สำหรับแขวนในตู้คอนเทนเนอร์

สอบถามรายละเอียด คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารกันชื้นชนิดต่างๆได้ค่ะที่ บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฝ่ายขาย โทร. 098-5536919 , Line: @npluscorp

Add QR Code of N Plus Corporation.

หรือ e-mail: sales.npluscorp@gmail.com