098-5536919 , 086-3176335 sales.npluscorp@gmail.com

แผ่นวัดความชื้น Humidity Indicator Card cobalt free
แผ่นวัดความชื้น Humidity Indicator Card ชนิด Cobalt free ปลอดภัย ไม่มีสารอันตราย

แผ่นวัดความชื้น Humidity Indicator Card ชนิด Cobalt free ปลอดภัย ไม่มีสารอันตราย

แผ่นวัดความ Humidity Indicator Card ชนิด Cobalt free ปลอดภัย ไม่มีสารอันตราย เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหาค่าความชื้นที่อยู่ในลังสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการป้องกันความชื้น โดยหากมีความชื้นเกิดขึ้นในลังสินค้านั้นๆ สีของแผ่นวัดความชื้นตามจุดค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่างๆจะเปลี่ยนสีไป สัญญาณดังกล่าวจึงช่วยให้เรารับมือกับปัญหาความชื้นที่จะเกิดขึ้นได้ และหากใช้คู่กับซองกันชื้นหรือสารกันชื้นทั้งชนิด silica gel หรือ activated clay ก็จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความชื้นได้เต็มที่ เพราะเมื่อมีความชื้นเกิดขึ้น และสีของแผ่นวัดความชื้นเปลี่ยนไป เราควรรีบเปลี่ยนซองกันชื้นที่อยู่ในลังสินค้าทันที เพื่อประสิทธิภาพการดูดความชื้นที่ดีขึ้น

สนใจสอบถาม ขอคำแนะนำวิธีการใช้แผ่นวัดความชื้นได้ค่ะ

ติดต่อฝ่ายขาย

โทร. 098-5536919

Line @npluscorp แอดไลน์แล้วสอบถามได้เลยค่ะ

email: sales.npluscorp@gmail.com