098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

ข้อดีการใช้ ซองซิลิก้าเจล

ซองซิลิก้าเจล

ปัจจุบันนี้ “ซองซิลิก้าเจล” หรือซองกันชื้น เป็นสิ่งที่มักจะติดมากับบรรจุภัณฑ์หรือสินค้าที่มีความเสี่ยงกับการถูกความชื้นทำลายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภท อาหาร เวชภัณฑ์ กระเป๋า รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ สินค้าที่เกี่ยวกับการเกษตร ฯลฯ

เพราะซองมีความสามารถในการดูดความชื้น เพื่อช่วยป้องกันปัญหาความชื้นทำลายสินค้าเสียหาย การใช้ซองดูดความชื้น ช่วย
 • ช่วยลดกลิ่นอับในกล่องเก็บรองเท้า

 • ช่วยป้องกันความชื้นและกลิ่นอับในการเก็บกระเป๋าถือ และกระเป๋าเดินทาง ที่ไม่ได้ใช้บ่อยๆหรือเก็บ

  เป็นเวลานานๆ

 • เก็บรักษาเอกสารเก่าๆหรือรูปภาพเก่าๆ ไม่ให้เกิดเชื้อราและกลิ่นอับ

 • ช่วยป้องกันความชื้นในกล่องบรรจุชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อป้องกันปัญหาความชื้นทำลายสินค้า

 • ช่วยป้องกันความชื้นในกล่องบรรจุชิ้นส่วนโลหะ เพื่อป้องกันปัญหาความชื้นทำลายสินค้าเสียหาย

 • เพื่อลดการเกิดเชื้อรา และยืดอายุการเก็บรักษา ในสินค้าเกี่ยวกับการเกษตร เช่น เมล็ดธัญพืช เมล็ด

  เพาะปลูก ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น

 • เพื่อดูดความชื้นในบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการรักษาสภาพของสินค้า เช่น ยาและเวชภัณฑ์

 • เพื่อช่วยคงความกรอบให้อาหารและขนมที่ต้องการรักษาความกรอบ โดยไม่ทำให้รสชาติอาหาร

  เปลี่ยน เช่น คุกกี้ ปลากรอบ เป็นต้น

 • ใช้ในการทำดอกไม้แห้ง เพื่อคงสภาพของดอกไม้ไปได้นานๆ

 • ใช้ในเก็บรักษาเครื่องประดับ นาฬิกาข้อมือ เพื่อป้องกันการเกิดคราบ หรือความชื้นทำลายเสียหาย

 • ใช้ในเก็บรักษากล้องถ่ายรูป เพื่อป้องกันความชื้นทำเลนส์ของกล้องเสียหาย

 • ช่วยรักษาสภาพของเครื่องช่วยฟังให้อยู่ทนนาน

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย “ซองซิลิก้าเจล” ที่มีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 1 กรัม จนถึง 1,000 กรัม เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานของลูกค้า สนใจดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมหรือ

โทรหาเราเพื่อสอบถามได้เลยค่ะ 098-5536919, 080-0819006