098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

Activated Clay เป็นแค่ดิน…ทำไมดูดความชื้นได้?? รู้มั้ยว่า ดินดูดความชื้นสามารถดูดความชื้นได้ไม่แพ้ Silica gel !!??

Activated Clay (เม็ดดินดูดความชื้น)

   Activated Clay เป็นสารดูดความชื้นที่มาจากแร่ธาตุ Attapulgite และ Bentonite

มีคุณสมบัติในการกักเก็บความชื้นได้ดีและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ที่สำคัญมีราคาไม่แพง จึงช่วยประหยัด

   แน่นอนค่ะ นางต้องมีอะไรดีๆ นั่นก็คือ คุณสมบัติที่ติดตัวมาเลย คือ การเป็นเม็ด

ดินดูดความชื้น” ซึ่งมาจากแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีโครงสร้าง เป็นรูพรุนอยู่

รอบตัว ทำให้นางสามารถเก็บกักหรือดูดความชื้นได้ ที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อสินค้า

หรือผู้ใช้ เพราะนางทำมาจากดิน โดยสามารถใช้ซองดูดความชื้นที่ทำจาก

“ดินดูดความชื้น” Activated Clay ลงในภาชนะหรือกล่องสินค้าได้แทบทุกชนิด ที่สำคัญ

ราคาถูกกว่า สารดูดความชื้น Silica gel อีกด้วยจ้าาา!!!

  แนะนำจ้า….ถูกและดี คือ “ดินดูดความชื้น กันไว้ดีกว่าแก้ ปัญหาความชื้นแก้ได้ อย่าเสีย

ดายกับค่าใช้จ่ายสารดูดความชื้น เพราะดีกว่า ต้องเสียใจถ้าสินค้าของคุณถูกทำลายด้วย

ความชื้น”

บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายสารดูดความชื้นชนิด Activated

Clay หรือดินดูดความชื้น ที่มีประสิทธิภาพดูดความชื้นได้ดี ได้ระยะเวลานานกว่า Silica

gelอีกทั้งมีราคาถูกกว่า ช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ และหลังจากการ

ใช้งานของสารดูดความชื้นแล้ว ชนิด Activated Clay สามารถทิ้งไปในธรรมชาติได้ โดย

ไม่ต้องฝังกลบ สามารถย่อยสลายได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

  เรามีจำหน่ายซองกันชื้นในรูปแบบถุงผ้าสปันบอนด์ ตั้งแต่ขนาด 50กรัมขึ้นไป ซึ่งการ

บรรจุในถุงผ้าสปันบอนด์ มีประสิทธิภาพการทำงานในการดูดความชื้นได้ดีกว่าซอง

พลาสติกและมีความแข็งแรงรับน้ำหนักของสารดูดความชื้นได้ดี โดยมีจำหน่ายตั้งแต่

ขนาด 50กรัม 100กรัม 200กรัม 500กรัม และ 1,000กรัม สามารถใช้สารดูดความชื้น

ชนิดActivated Clay หรือดินดูดความชื้นชนิด เพื่อป้องกันความชื้นให้กับสินค้าทุกชนิด

activated clay ถุงขนาด 100g.

Activated Clay ถุงขนาด 100g.

activated clay ขนาด 200g.

Activated Clay ถุงขนาด 200g.

activated clay ถุงขนาด 500g.

Activated Clay ถุงขนาด 500g.

activated clay ถุงขนาด 1000g. แบบมีตะขอ

Activated Clay ถุงขนาด 1,000g.. แบบมีตะขอ

ซองกันชื้น Activated Clay แบบถุงผ้าสปันบอนด์ 50-1000g.

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ

โทร. 098-5536919, 080-0819006 หรือ line: @npluscorp ,

E-mail: sales.npluscorp@gmail.com

Add QR Code of N Plus Corporation.