098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page
น้ำมันหล่อลื่นงานอุตสาหกรรม

น้ำมันหล่อลื่นงานอุตสาหกรรม

น้ำมันหล่อลื่นงานอุตสาหกรรม น้ำมันไฮดรอลิค มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ การทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อการสึกหรอ ทนต่ออุณหภูมิสูง โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ในงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร เครื่องมือ และอื่นๆ การดูแลรักษา การเปลี่ยนน้ำมัน ตรวจสอบระดับน้ำมัน และการเช็คความสมบูรณ์ของ ระบบ...
น้ำมันกันสนิม Rust Oil

น้ำมันกันสนิม Rust Oil

น้ำมันกันสนิม Rust Oil น้ำมันกันสนิม เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการป้องกันการเกิดสนิมของโลหะที่ใช้ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส สนิมที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องจัดการ สาเหตุหลักมา จากความชื้นในอากาศ ส่งผลให้สิ่งที่ทำจากโลหะเสื่อมสภาพและเสียหาย การใช้น้ำมัน...