098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริหารการจัดการภายใต้ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกผู้ผลิตเม็ดสารดูดความชื้น, การตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับเข้า, การตรวจสอบคุณภาพระหว่างผลิต และก่อนส่งมอบ สินค้า ตลอดจนมีการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทุกขั้นตอน 

นโยบายคุณภาพ

“ใส่ใจความต้องการของลูกค้า จัดส่งตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันความชื้น อาทิ สารดูดความชื้น silica gel , activated clay , Molecular Sieve (โมเลกุลาร์ ซีฟ), สารดูดซับออกซิเจน หรือ Oxygen Absorber

นอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์สำหรับช่วยป้องกันการเกิดสนิม เช่น พลาสติกกันสนิม (VCI Film/VCI Bags) และกระดาษกันสนิม (VCI Paper)

ผลิตภัณฑ์ของเราที่จำหน่าย มีดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ป้องกันความชื้น หรือ สารดูดความชื้น

Silica gel , Activated Clay หรือสารดูดความชื้น หรือที่นิยมเรียกกันว่า ซองกันชื้น

Molecular Sieve (โมเลกุลาร์ ซีฟ)

หรือซีโอไลต์เป็นสารสังเคราะห์หรือสารดูดความชื้น

โดยโมเลกุลาร์ ซีฟ แตกต่างจากสารดูดความชื้นประเภทอื่นๆ เนื่องจากมีความทนทานต่อการกระแทก ทนความร้อนสูง และมีรูปร่างและขนาดที่หลากหลาย

มีจำหน่าย Type 3A , 4A และ 13X

Oxygen Absorber สารดูดซับออกซิเจน หรือ ผลิตภัณฑ์ช่วยลดการเกิดเชื้อรา

ผลิตภัณฑ์ช่วยลดการเกิดเชื้อราหรือช่วยคงคุณภาพอาหาร หรือ สารดูดซับออกซิเจน (Oxygen Absorber)

ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม - VCI Products

เช่น พลาสติกกันสนิม (VCI Film/Bags) , กระดาษกันสนิม (VCI Paper)

น้ำมันหล่อลื่นงานอุตสาหกรรม

เช่น น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเกียร์ น้ำมันตัดกลึง น้ำมันกันสนิม จาระบี เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัดยังมีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตที่มีความชำนาญโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันสนิม สามารถให้ข้อมูล วิธีใช้ และคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าได้ รวมถึงรับประกันคุณภาพสินค้าว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ซึ่งนอกจากคุณภาพของสินค้าแล้วบริษัทฯ ยังพร้อมให้บริการจัดส่งแก่ลูกค้าได้ทั่วประเทศอีกด้วย
ติดต่อเรา