098-553-6919 , 080-0819006 sales.npluscorp@gmail.com
Select Page

Molecular Sieve โมเลกุลาร์ ซีฟ หรือ ตะแกรงโมเลกุล

Molecular Sieve (โมเลกุลาร์ ซีฟ) คือ ซีโอไลต์เป็นสารสังเคราะห์หรือสารดูดความชื้นชนิดหนึ่ง

       โดย Molecular Sieve โมเลกุลาร์ ซีฟ แตกต่างจากสารดูดความชื้นประเภทอื่นๆ เนื่องจากมีความทนทานต่อการกระแทก ทนความร้อนสูง และมีรูปร่างและขนาดที่หลากหลาย

การใช้งาน

  • ใช้ในเครื่องปั๊มอัดอากาศ (Air compressor)

  • อุตสาหกรรมกระจกนิรภัย หรือ Insulation glass

  • เครื่องลด/กระจายความชื้น (air drying)

  • เครื่องผลิตออกซิเจน สำหรับแยกไนโตรเจนและออกซิเจนในอากาศ

  • วัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับยาหรือสารสำหรับการทดสอบต่างๆ เช่น สารดูดกลิ่น หรือ ดูดความชื้นในอากาศ (Desiccant)

  • แอร์ในรถยนต์ สำหรับดูดความชื้นของสารทำความเย็น

  • ระบบเบรคแบบการอัดลม (Brake air drying)

  • ปิโตรเคมี

  • แอลกอฮอล์และตัวทำละลาย

มีจำหน่าย Type 3A , 4A , 5A และ 13X

สำหรับเครื่องผลิตออกซิเจน

ทางเรามีจำหน่าย JLOX-101 และ JLOX-501 ขนาด 0.4-0.8mm ซึ่งออกแบบมาสำหรับเครื่องผลิตออกซิเจน PSA

ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนสูงถึง 93% ± 3% 

Molecular sieve

Molecular Sieve

 

Molecular sieve 25kg/drum

การใช้ Molecular Sieve กับเครื่องผลิตออกซิเจน

การใช้ Molecular Sieve กับเครื่องผลิตออกซิเจน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสกัดคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำออกจากอากาศเพื่อให้ได้ออกซิเจนที่บริสุทธิ์และปลอดภัยที่สุดสำหรับการใช้งาน

 

ขั้นตอนการใช้เครื่องผลิตออกซิเจน

1. เตรียมเครื่องผลิตออกซิเจน ตรวจสอบคู่มือในการใช้งาน เพื่อตั้งค่าและใช้ได้ถูกต้องตามคำแนะนำ

2. เตรียม Molecular Sieve สำหรับการใช้งานในเครื่องผลิตออกซิเจน โดยต้องเลือกสเป็คของตัวสาร

ที่มีความเหมาะสมกับเครื่องผลิตออกซิเจน

3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ เมื่อตัวสารอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องภายในเครื่องผลิต ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ของระบบตัวเครื่องว่าถูกต้องและปลอดภัย

4. การใช้งาน เปิดเครื่องผลิตตามคำแนะนำ ตรวจสอบว่าการทำงานของระบบ เกิดขึ้นตามปกติ อาจต้อง

มีการปรับเปลี่ยนสารหรือวัสดุด้านใน ตามระยะเวลาและความเหมาะสม ที่ระบุในคู่มือ

5. การบำรุงรักษา ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนวัสดุด้านในตามคำแนะนำ เมื่อมีความจำเป็น หรือการใช้

ระยะเวลาที่นาน

6. การเก็บรักษา เก็บเครื่องผลิตออกซิเจนและ Molecular Sieve ในที่แห้งและปิด

ควรทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานของเครื่องผลิตออกซิเจน ก่อนใช้งาน เพื่อความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย