098-5536919 , 086-3176335 sales.npluscorp@gmail.com

Products & Service

ผลิตภัณฑ์ช่วยลดการเกิดเชื้อราหรือช่วยคงคุณภาพอาหาร หรือ สารดูดซับออกซิเจน (Oxygen Absorber) 

ยืดอายุขนมหรือของสดด้วย “สารดูดซับออกซิเจน” (Oxygen Absorber) กันเถอะ

ยืดอายุขนมหรือของสดด้วย “สารดูดซับออกซิเจน” (Oxygen Absorber) กันเถอะ

ทำไมต้องใช้ "สารดูดซับออกซิเจน" (Oxygen Absorber) ?? อาหารหรือขนมที่เราทำเสร็จใหม่ๆ เมื่อบรรจุลงถุงหรือกล่อง ย่อมเจอกับอากาศหรือออกซิเจนที่อยู่ในภาชนะที่เราใส่ และเมื่อมีแบคทีเรีย หรือจุลินทรีย์ หรือสิ่งมีชีิวิตที่เรามองไม่เห็น ก็จะสร้างการเจริญเติบโต...

สารดูดซับออกซิเจน (Oxygen Absorber)

สารดูดซับออกซิเจน (Oxygen Absorber)

Oxygen Absorber สารดูดซับออกซิเจน บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันความชื้น และการกัดกร่อนหรือการเกิดสนิม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน จากโรงงานผู้ผลิตที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ สามารถให้ข้อมูล วิธีใช้...