098-5536919 , 086-3176335 sales.npluscorp@gmail.com

About N+ Corporation

บริษัท เอ็นพลัสคอร์ปอเรชั่น จำกัด  

                                                               นโยบายคุณภาพ

                           “ใสใจความต้องการของลูกค้า จัดส่งตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

 

บริษัท เอ็นพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

N PLUS CORPORATION CO.,LTD

จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันความชื้น อาทิ silica gel , activated clay , สารดูดออกซิเจน หรือ Oxygen Absorber รวมทั้งมีอุปกรณ์วัดความชื้น หรือ แผ่นวัดความชื้น จัดจำหน่ายด้วย นอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑ์สำหรับช่วยป้องกันการเกิดสนิม เช่น พลาสติกกันสนิม (VCI Film/VCI Bags) และกระดาษกันสนิม (VCI Paper) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ สามารถให้ข้อมูล วิธีใช้ และคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าได้ รวมถึงรับประกันคุณภาพสินค้าว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ซึ่งนอกจากคุณภาพของสินค้าแล้วบริษัทฯ ยังพร้อมให้บริการจัดส่งแก่ลูกค้าได้ทั่วประเทศอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย มีดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ป้องกันความชื้น

เช่น Silica gel , Activated Clay หรือสารกันชื้น หรือที่นิยมเรียกกันว่า ซองกันชื้น

ผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องมือทดสอบความชื้น

แผ่นวัดความชื้น (Humidity Indicator Card)

สารดูดซับออกซิเจน

ผลิตภัณฑ์ช่วยลดการเกิดเชื้อราหรือช่วยคงคุณภาพอาหาร หรือ สารดูดซับออกซิเจน (Oxygen Absorber)

ผลิตภัณฑ์ป้องกันการเกิดสนิม

พลาสติกกันสนิม (VCI Film/Bags) , กระดาษกันสนิม (VCI Paper)

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานอุตสาหกรรม

เช่น น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันตัดกลึง น้ำมันกันสนิม จาระบี เป็นต้น